Mål och kunskapskrav

Ett sammandrag av en genomgång av mål och kunskapskraven i slöjden på Särlaskolan