Strykmått

En liten film om strykmåttet. Strykmåttet har du stor användning för när du skall rita linjer som är parallella med en kant.

Annonser

Vinkelhake

En film om ett redskap som är till stor hjälp i slöjden. Vinkelhaken är viktig och att använda den på rätt sätt är en förutsättning för ett bra resultat.