Skivputsmaskinen

I denna film visar jag hur du skall göra för att använda skivputsmaskinen. Kom ihåg att det alltid är läraren som godkänner om du får använda maskiner eller inte.

Annonser