Skivputsmaskinen

I denna film visar jag hur du skall göra för att använda skivputsmaskinen. Kom ihåg att det alltid är läraren som godkänner om du får använda maskiner eller inte.

Använda skivputsmaskinen

Denna film kan vara bra att kolla på innan du tänker använda skivputsmaskinen. Rätt använd är skivputsmaskinen ett jättebra hjälpmedel för dig.