Slipa en kniv

Här får du veta hur du kan göra för att slipa din täljkniv. Var försiktig och tänk på alla säkerhetsföreskrifter när du arbetar.