Slipa en kniv

Här får du veta hur du kan göra för att slipa din täljkniv. Var försiktig och tänk på alla säkerhetsföreskrifter när du arbetar.

Annonser

Slipa ett stämjärn

Här kan du få tips om hur du skall göra för att slipa ett stämjärn eller annat rakt stål.