Vinkelhake

En film om ett redskap som är till stor hjälp i slöjden. Vinkelhaken är viktig och att använda den på rätt sätt är en förutsättning för ett bra resultat.