Använda skivputsmaskinen

Denna film kan vara bra att kolla på innan du tänker använda skivputsmaskinen. Rätt använd är skivputsmaskinen ett jättebra hjälpmedel för dig.

Annonser