Trådslöjd-göra ringar (trådringar)

En film som handlar om att göra ringar till dina länkar eller kedjor men även att göra spiralen till en visp.

Annonser