Arbetsprocessen i slöjden

Här ser du en film som beskriver arbetsprocessen i slöjden. Den tar upp delar vad du gör och vad du skall tänka på under dokumentationen. Kolla gärna för att friska upp kunskaperna om arbetsprocessen.

Arbetsprocessen i slöjden

Här är det dokument som ger dig en bild över arbetsprocessen i slöjden. Du kan använda detta för att komma ihåg vilka delar som skall vara med i dokumentationen. Klicka på den första länken så hittar du dokumentet.

Arbetsprocessen i slöjden

Du kan också titta på filmen som beskriver arbetsprocessens delar:

Lycka till!