Hammare

Här visar jag hammaren och vad du kan tänka på när du använder den. Lite namn på delarna på en hammare får du också ta del av.