Enkla tomtar

Har du en liten gren och lite färg så kan du göra en enkel tomte. Var försiktig och tälj på ett säkert sätt.