slöjdfrågan-vilket träslag skulle du använda?

Fundera över denna fråga till nästa gång du har slöjd. Motivera varför? Du får gärna skriva dina tankar om frågan direkt här på bloggen om du vill.