Tornet i Hanoi

Ett spel som går ut på att flytta alla brickor från den ena yttersta pinnen till den andra yttersta pinnen. Man får bara flytta en åt gången och man får inte lägga en större platta på en mindre. Om du vill läsa mer om sägnen som spelet bygger på så kan du kolla här.

Tornet i Hanoi